fbpx
Meni
časi
 • Prijava
 • Registracija

Tags Archives: Made with Y

slika
2 leta ago Delodajalci , Konferenca , Mladi

Vabimo na zaključno konferenco drugega cikla projekta Made with Y

Dragi Ypsilonovci,

Zaključujemo 2-letni projekt »Made with Y«, trening mladih profesionalcev za višjo in boljšo zaposljivost. Za tiste, ki ste bili z nami, veste, da smo na bootcampih in delavnicah zelo močno stopali iz cone udobja in danes lahko s ponosom povemo, da smo s skupnimi močmi realizirali več kot 50 novih zaposlitev. V tem času smo se naučili ogromno in prišel je čas, da te izkušnje in navdih podelimo z vami.

KDAJ: torek, 19. junij, od 17.00  do 20.00 in nadaljujemo s Summer Party

KJE: Kristalna palača (2. nadstropje), BTC, Ljubljana

Vabimo vas, da se udeležite dogodka in popestrite skupni večer, ki ga bomo preživeli v družbi proaktivnih in perspektivnih mladih ter slovenskih in tujih uspešnih podjetnikih. Prosimo, da svojo udeležbo potrdite z rezervacijo vstopnice preko gumba PRIJAVA.



Na enem mestu bomo združili in povezali nekatere najbolj navdihujoče mlade iz Slovenije in tujine, mlade, ki delajo prebojne korake na trgu dela in druge izkušene podjetnike. Govorci:

 

 

Kako umetne inteligenca (AI) spreminja službe?

Kriti Sharma je Vice President of Bots and Artificial Intelligence pri največjem britanskem tehnološkem podjetju Sage Group, kjer razvija asistenta z umetno inteligenco Pegg, sicer pa je prvega robota razvila pri svojih 15 letih.

 

 

Do svojega 29tega leta ustanovil in razvil 6 startupov, nekatere tudi že uspešno prodal.

Rade Joksimović je ustanovitelj in direktor ameriškega podjetja Loyalic Tehnologies, ki želi transformirati B2B in B2C orodja za spletno prodajo. Svojo podjetniško pot začel pri 16 letih – od takrat naprej je ustanovil, razvil ali prodal 6 tehnoloških startupov, s sedeži v Beogradu, Londonu, Dubaju ali San Franciscu.

Interaktivni paneli:
Pridružili se nam bodo Žiga Vavpotič (Outfit7), Anuška C. Beltram (STA potovanja), Andrej Mercina (TRIIIJE) in drugi izkušeni podjetniki.

Mladi prebojniki – izbrane zgodbe, ki so prebile led na svojih področjih:

 •  Jaka Šuligoj, mlad režiser in pomočnik režiserja, znan po Kekcu, tri dni pred porokom, Usodno vino, Nova dvajseta in Ena žlahtna štorija.
 • Laura Unuk, šahistka, ki je leta 2017 osvojila naslov svetovne mladinske prvakinje do 18 let.
 • Sara Zavernik, ki je bila proglašena za potencial in najbolj perspektivno poslovno idejo v celoletnem programu We Inspire: Podjetnice navdihujejo!
 • Manja Munda, direktorica Zavoda Ypsilon, TEDx govorka in borka za socialno varnosti milenijcev in za spodbujanje drznih inovacij na področju povezovanja, znanja in mladih.

Srečanje bo polno navdiha, izjemnih idej in ljudi, zato ne smeš manjkati.

Razlog več: Po srečanju pa sledi Summer Party.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Upamo, da se kmalu srečamo v Kristalni palači!

Ekipa Zavoda Ypsilon

slika
3 leta ago Javni razpisi

Javni razpis za pripravo publikacij v okviru projekta Made with Y 2017

4. oktober 2017

Zavod Ypsilon je s projektom Made with Y uspešno kandidiral na javnem razpisu za »Spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposljivost 2016-2018«. V okviru projekta bodo potekale projektne aktivnosti in usposabljanja za mlade udeležence, za uspešno doseganje ciljev in KPI pa je predvidena tudi priprava in izdaja publikacij.

 1. Osnovne informacije o projektu

Zavod Ypsilon je s projektom Made with Y uspešno kandidiral na javnem razpisu za »Spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposljivost 2016-2018«. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa 2014-2020, prednostna os: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«; prednostna naložba: 8.2 »Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, vključno prek izvajanja jamstva za mlade«; specifični cilj: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.

Splošni cilji javnega razpisa so zagotoviti večjo zaposljivost in zaposlenost mladih, starih od 15 do 29 let, tako v organizacijah mladinskega sektorja, kot tudi izven, prispevati k večji raznolikosti pristopov k zaposlovanju mladih preko mladinskega dela, okrepiti kompetence mladih za aktivno državljanstvo in spodbuditi družbeno priznanje teh kompetenc. Poleg tega je cilj javnega razpisa tudi usposobiti organizacije v mladinskem sektorju za naslavljanje in reševanje problema brezposelnosti mladih in s tem na trajnostni način okrepiti kompetence mladinskih delavcev, mladinsko delo in njegov družbeno-gospodarski potencial. V času trajanja operacije se z izvajanjem projektnih aktivnosti stremi k zaposlitvi vsakega mladega udeleženca, vključenega v aktivnosti, kjerkoli na trgu dela. Skupaj se bo tako preko projekta Made with Y v letih od 2016 do 2018 zaposlilo 32 mladih. Z javnim razpisom se spodbuja inovativne oblike mladinskega dela z novimi pristopi pri reševanju problematike brezposelnosti mladih, ki pa imajo hkrati tudi učinke na področju zaposlovanja v mladinskem sektorju in širše.

Namen projekta »Made with Y« je prek spodbujanja inovativnih oblik mladinskega dela z inovativnimi pristopi reševati problematiko brezposelnosti mladih in med mladimi spodbujati aktivno državljanstvo. Aktivnosti so usmerjene k dosegu dviga zaposljivosti in trajne zaposlenosti mladih med 15. in 29. letom ter dvigu stopnje aktivnega državljanstva. S široko partnersko mrežo organizacij iz različnih področjih delovanja predstavlja unikum ima zelo velik potencial na lokalni, regionalni in nacionalni ravni. Izvajalec projekta je Zavod Ypsilon, generator socialnih inovacij.

Ciljno skupino projekta »Made with Y« sestavljajo mladi med 15 in 29 let:

 1. a) mladi brezposelni (registrirano brezposelni pri Zavodu RS za zaposlovanje),
 2. b) mladi aktivni iskalci zaposlitve, ki niso v delovnem razmerju,
 3. c) dijaki in študenti zadnjih letnikov, ki v času trajanja operacije zaključujejo izobraževanje in aktivno iščejo zaposlitev,
 4. d) mladi, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo in aktivno iščejo zaposlitev v času trajanja operacije in
 5. e) druge kategorije mladih brez zaposlitve v skladu s predmetom in namenom javnega razpisa.

     2. Vsebina javnega razpisa

Zavod Ypsilon v  vse zainteresirane k prijavi na javni razpis za pripravo publikacij projekta Made with Y.

Izbrane publikacije bodo služile kot pomembno gradivo, osnovano na lastnih analizah in izkušnjah skozi projektne aktivnosti Made with Y in bodo kot takšne pomembno pričale o trgu dela, izobraževanju in zaposlovanju mladih v 21. stoletju ter bodo izkazovale potencial za nadaljnjo implementacijo uporabljenih metod in predstavljenih vsebin ter programov za druge deležnike v mladinskem sektorju, zlasti na področju aktivnega opolnomočenja mladih za večjo zaposljivost in zaposlenost.

Cilj razpisa je avtorsko delo – priprava in izdaja dveh publikacij z razpisano tematiko:

 • Prva publikacija: Raziskava aktualnih potreb na trgu dela ter identificiranje potrebnih spretnosti in veščin, ki bodo nujno potrebna za uspešen nastop na trgu dela do leta 2025;
 • Druga publikacija: Raziskava razkoraka v smislu osvojenih veščin znanj in kompetenc med formalnim izobraževalnim sistemom in sodobnim trgom dela ter priprava »policy« priporočil za izboljšavo trenutnega stanja na tem področju;

Z izbranim prijaviteljem bo naročnik sklenil avtorsko pogodbo, s katero se zavezuje za plačilo dogovorjenega zneska v skladu z navodili in smernicami Ministrstva za izobraževanja, znanost  in šport ter Službo vlade za razvoj in kohezijsko politiko.

Navodila in smernice Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Službe vlade za razvoj in kohezijsko politiko so dostopna tukaj: http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/sluzba_za_izvajanje_kohezijske_politike/programsko_obdobje_20142020/za_upravicence/navodila/.

Prijavitelje še posebej opozarjamo na Prilogo 4, ki govori o najvišji vrednosti stroškov in za avtorska dela predvideva naslednjo ureditev.

2.2 Delo po avtorski pogodbi

Vrednotenje po avtorskih polah

(navedene so bruto vrednosti avtorske pole – 16 strani, 30.000 znakov s presledki, približno 30 vrstic, 65 znakov v vrstici; dajatve niso del vrednosti na enoto – v primeru izplačila preko avtorske agencije).

OPIS ENOTA OMEJITEV (maksimalna vrednost/enoto)

avtorsko delo – jezikovno in strokovno ustrezno

(seminarsko gradivo, priročnik, analiza, poročila, prevodi ipd.)

Navodilo avtorju: avtorsko delo naj bo brez jezikovnih napak oz. pomanjkljivosti.

avtorska pola do 310,00 EUR

zahtevnejše avtorsko delo – jezikovno in strokovno ustrezno (priprava izobraževalnih programov, učbenik, delovni zvezek, e-gradivo*, evalvacijska študija ipd.)

*e-gradivo: avtorska pola zajema vsebino gradiva in scenarij za pripravo e-gradiva; kot dokazilo je potrebno priložiti vsebino gradiva in scenarij.

avtorska pola do 440,00 EUR

zahtevnejše avtorsko delo – jezikovno in strokovno ustrezno

(uveljavljajo le avtorji, ki so habilitirani najmanj kot višji predavatelji z doktoratom ali znanstveni sodelavec z doktoratom)

avtorska pola do 520,00 EUR
jezikovni pregled gradiva, namenjenega javni objavi avtorska pola do 50,00 EUR
strokovna recenzija gradiva, namenjenega javni objavi avtorska pola do 80,00 EUR

V primeru, ko gradiva ni mogoče ovrednotiti po avtorskih polah, se upoštavajo primerljive cene na trgu ali se predloži ustrezna metodologija izračuna stroška avtorja.

Izbrani avtor in naročnik se bosta o podrobnostih avtorskega dela uskladila pred podpisom avtorske pogodbe.

K pripravi avtorskega dela je vključena tudi lektura besedila.

Interesenti naj oddajo kratko zasnovo avtorskega dela z navedbo referenc, usposobljenosti za izvedbo avtorskega dela ter stroškovno oceno izvedbe, bodisi na naslov info@madewithy.si ali po pošti na naslov ZAVOD YPSILON, ŠMARTINSKA CESTA 152, 1000 LJUBLJANA s pripisom za natečaj: »Javni razpis za pripravo publikacij v okviru projekta Made with Y 2017«.

Prednost bodo imeli kandidati z izkušnjami znanstveno raziskovalnega dela na področjih mladih oziroma zaposlovanja mladih.

 1. Izvedba in oprema javnega razpisa

Ponudba je lahko:

 • poslana preko e-pošte na info@madewithy.si;
 • poslana preko priporočene pošte na naslov:

ZAVOD YPSILON, ŠMARTINSKA CESTA 152, 1000 LJUBLJANA;

z obveznim pripisom »Javni razpis za pripravo publikacij v okviru projekta Made with Y 2017«

 1. Splošni pogoji

Na razpis se lahko prijavijo samo fizične osebe. V razpisu ne morejo sodelovati predstavniki naročnika, člani ocenjevalne komisije in njihovi ožji sorodniki.

 1. Roki

Ponudbe morajo prispeti do vključno petka, 13. oktobra 2017.

Odpiranje ponudb bo predvidoma v ponedeljek, 16. oktobra 2017 ob 9. uri v prostorih Zavoda Ypsilon. Odpiranje vlog ne bo javno.

 1. Izbor

Ocenjevalna komisija bo sklep o izboru najboljšega ponudnika izdala najkasneje do 17. oktobra 2017 in s sklepom seznanila prijavitelje. Sklep komisije bo objavljen tudi na spletni strani https://madewithy.si/. Naročnik si pridružuje pravico, da v primeru, da nobena ponudba ne bo zadovoljevala kriterijev razpisa, sodelovanja ne implementira. V tem primeru se javni razpis ponovi.

 1. Ocenjevalna komisija

Prispele ponudbe bo pregledala in ocenila ocenjevalna komisija, imenovana s strani direktorja Zavoda Ypsilon. Ocenjevalna komisija bo ocenjevala samo popolne ponudbe.

Ocenjevalna komisija bo ponudbe vrednotila po naslednjih kriterijih:

 • izpolnjevanje razpisnih pogojev,
 • kakovost vsebinske zasnove,
 • strokovna usposobljenost,
 • reference prijavitelja,
 • cenovna primernost.

Strokovna komisija bo pri izboru ponudb upoštevala načela gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti in cenovne primernosti.

Iz ocenjevanja bodo izločene ponudbe:

– če ne bodo vsebovale vseh zahtevanih sestavnih delov ponudbe,

– če bodo predane po času, ki je določen za oddajo ponudbe,

– če bodo smiselno in konceptualno odstopale od razpisane vsebine in

– če po oceni ocenjevalne komisije ne bodo dosegale zahtevane ravni strokovnosti.

 1. Sodelovanje z izbranim prijaviteljem

Naročnik bo z izbranim izvajalcem sklenil avtorsko pogodbo.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobite po elektronski pošti info@madewithy.si  in sicer najkasneje do srede 11. oktobra.

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa 2014-2020, prednostna os: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«; prednostna naložba: 8.2 »Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, vključno prek izvajanja jamstva za mlade«; specifični cilj: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.

slika
3 leta ago Delodajalci , Konferenca , Mladi

Jasen sklep zaključne konference 1. cikla projekta Made with Y: Zakaj bi bili druga Švica, če smo lahko prva Slovenija?

V sredo, 28. junija 2017, smo se zbrali v Orehovem gaju, kjer smo na Zaključni konferenci prvega cikla projekta Made with Y pregledali dosežke zaposlovanja mladih, ki jih je v preteklem letu dosegel Zavod Ypsilon z izjemno ekipo predavateljev in moderatorjev. FOTO: Siniša Kanižaj

Projekt Made with Y poteka pod okriljem Javnega razpisa za spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposlenost 2016–2018, ki ga izvaja Urad RS za mladino. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Na Zaključni konferenci prvega cikla projekta Made with Y je mlade z vzpodbudnimi besedami nagovoril vršilec dolžnosti direktorja Urada za mladino RS, Rok Primožič, ki je poudaril, da se bodo še naprej trudili za povečevanje zaposlenosti med mladimi: »Verjamemo, da se aktivni mladi lažje zaposlujejo in veseli me, da je to del poslanstva Zavoda Ypsilon.« Po uvodnem nagovoru smo na oder povabili Žigo Vavpotiča, predsednika upravnega odbora Outfit7, ki je mladim spregovoril na temo kadrovanja in trendov na trgu dela ter razkril nekaj smernic za uspeh v poslovnem svetu.

Vzor proaktivnosti in želje po družbenih spremembah

Življenjepis Žige Vavpotiča se šibi od dobrih zgledov in navdihujočih dejanj. Kot aktiven član nevladnega sektorja je bil med drugim leta 2009 z Blažem Kosom in Blažem Ravnikarjem soodgovoren za ustanovitev Zavoda Ypsilon: »Z Zavodom Ypsilonom smo dregnili v organiziranje mladih v Sloveniji in naredili enega prvih zasebnih zavodov, ki smo ga uspešno predali naprej naslednjim generacijam,« je pohvalil trenutno delovanje Zavoda Ypsilon.

Potem ko je skoraj zajadral v politiko, je pristal na mestu predsednika upravnega odbora podjetja Outfit7, ki je do danes dosegel že šest milijard prenosov aplikacije Talking Tom in beleži 350 milijonov rednih mesečnih uporabnikov, kar je več od družbenega omrežja Twitter. V kratkem lahko pričakujemo premiero slovenske sinhornizacije risanke Talking Tom, ki je potekala v sodelovanju z RTV Slovenija, Žigu Vavpotiču pa projekt pomeni predvsem doprinos k bogastvu slovenskega jezika in kulture.

Rdeča nit, ki povezuje mnoge njegove projekte in iniciative je odgovarjanje na potrebe družbe, saj mu je izjemno blizu vidik družbenega zavedanja. Lep primer tega je anekdota o nastanku Simbioze, ki se je rodila iz preprostega vprašanja njegove babice, kaj pomeni WWW in se razširila v slovensko zgodbo uspeha.

Moja odgovornost je, da so ljudje zadovoljni

Po mnenju vodje globalnega podjetja Outfit7 so ljudje najpomembnejši element vsake organizacije. Prav zato se v podjetju Ekipa2 najbolj trudijo, da zaposlenim zadovoljivo odgovorijo na potrebe kot so plača, izobraževanje, neomejen dostop do zdrave hrane in odlični team buildingi. Ker je slovenski bazen kadrov omejen, morajo zaposlovati tudi tujce, a je Žiga takoj kritično omenil, da proces zaposlovanja tujih državljanov traja predolgo, država pa ni dovolj konkurenčna pri razliki med neto in bruto plačo: »To Slovenijo omejuje, da bi lahko bolje skrbeli za kadre,« je izpostavil Žiga Vavpotič.

Mentorjem pustim, da so do mene iskreni

Kot pobudnik programa Mentorski program – Uči se od najboljših in zagovornik ideje o Sloveniji kot mentorski državi, je imel Žiga Vavpotič v življenju ogromno mentorjev. Pri tem pa ni pričakoval samo hvale, temveč tudi občasno klofuto, s katero so ga opomnili, da bi lahko bil še boljši. Velik uspeh je po njegovem mnenju dvorezen meč, saj ljudje lahko hitro postanejo prevzetni: »Živeti na polu spoštovanja do skromnosti in verjeti, da lahko spremeniš svet, je umetnost vsakdana, ki me spremlja že kar nekaj časa.«

Živi in pusti sled, poišči svoj zakaj

 

Žiga se v svoji karieri ves čas srečuje z mladimi. Z njimi je delal v Zavodu Ypsilon, zdaj vodi kadrovsko precej mlado podjetje, kjer je povprečna starost okrog 31 let. Pri delu z mladimi opaža, da obstajata dve skupini mladine: »Na eni strani so izjemni posamezniki in geniji, ki posegajo po zvezdah. Na drugi strani pa imamo ogromno goro apatičnih mladih, ki ne vedo, kaj bi sami s seboj,« pravi in se pri tem sprašuje o vzrokih, ki po njegovem morajo izvirati iz vzgoje in šolskega sistema: »Šolskega sistema nismo spremenili že od časa Marije Terezije, svet pa se spreminja neverjetno hitro,« opozarja in mladim svetuje, naj stopijo iz cone udobja, kamor jih potiska človeška narava in sistem, v katerem odraščajo, ter si začnejo kot otroci ves čas postavljati vprašalnico zakaj: »Ko najdeš svoj ‘zakaj’ pot ni težka, izzivov ni, vesolje se odpre, dobiš podporo na poti, ki jo želiš prehoditi.« Zakaj Žige Vavpotiča je proces učenja in spoznavanja stvari.

Ključni sta sodelovanje in povezovanje

Pozitivne napovedi ima Žiga Vavpotič tudi za Slovenijo, če se bomo naučili med seboj sodelovati in bomo iskreno privoščili uspeh drugim okrog sebe: »Če bodo vsi sosedje okoli mene uspešni, bo zelo dobro za vse,« pravi in dodaja, da nam do uspeha ne manjka veliko.

Po njegovih izkušnjah je pri vzpostavljanju vezi za sodelovanje najpomembneje razumeti najprej sebe, kakšne so naše potrebe in želje, nato pa je pomembno, kako bo to pomagalo drugim, da bodo izpolnili svoje potrebe. Svetuje, naj vedno iščemo win-win situacijo, naj bomo vztrajni in se naučimo predstaviti sebe iz vidika dodane vrednosti, šele takrat bomo začeli zmagovati: »Mladost je norost in poligon, kjer lahko preizkušaš svoje drzne ideje,« sporoča mladim, ki so prišli na dogodek v Orehovem gaju.

slika
3 leta ago Delodajalci , Konferenca , Mladi

Res ni služb za mlade? 24 zaposlitev po prvem ciklu projekta Made with Y

V sredo, 28. junija 2017 je v okviru Zaključne konference prvega cikla projekta Made with Y v Orehovem gaju (Ljubljana) potekala novinarska konferenca, na kateri so Miha Žefran, Matej Delakorda, Taša Ileršič in Peter Trček predstavili rezultate in izkušnje iz prvega cikla projekta. Novinarsko konferenco je vodil Andraž Šiler, strokovni direktor Zavoda Ypsilon. 

FOTO: Siniša Kanižaj

Zavod Ypsilon, izvajalec projekta Made with Y, je predstavil dobre prakse in rezultate po prvem ciklu projekta, ki se je začel septembra 2016, drugi cikel pa bodo v Zavodu Ypsilon začeli izvajati letos jeseni.

Zavod Ypsilon poznan po izjemnem delu z mladimi

Zavod Ypsilon, ki že osmo leto združuje proaktivne mlade od 20. do 30. leta, ima za seboj uspešne zgodbe, izkušnje v mladinskem sektorju pa prenašajo tudi na izvajanje projekta Made with Y. Inovativni načini mladinskega dela, ki jih uporabljajo pri delu z vključenimi brezposelnimi mladimi, so se v preteklosti že pokazali za uspešne pri izvajanju podjetniških izobraževanj programa Y.business, Zavod Ypsilon pa med drugim spodbuja tudi vseživljenjsko učenje in mentorstvo s projektom Mentorski program – Uči se od najboljših, kjer mentorji mladim pomagajo pri razvoju lastnih idej ali pri usmerjanju na karierni poti.

S projektom Made with Y prisluhnili potrebam delodajalcev

 

Projekt poteka pod okriljem Javnega razpisa za spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposlenost 2016–2018, ki ga izvaja Urad RS za mladino. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

S projektom so v Zavodu Ypsilon naslovili potrebe delodajalcev, saj sta pomembna cilja dvig zaposlenosti med mladimi od 20. do 29. leta ter zagotavljanje trajnostne zaposljivosti. »Psihološki profil, ki ga želijo podjetja so proaktivni, zagnani in za učenje pripravljeni bodoči zaposleni. Kadrovsko prevladujejo marketing, pisanje razpisov, prodaja, elektrotehnika, mehatronika, programiranje,« je nekaj vpogleda v potrebe delodajalcev ponudil Matej Delakorda, moderator in strokovni sodelavec projekta Made with Y, CEED Slovenija. Najbolj so v Zavodu Ypsilon ponosni na razvoj in vpeljavo inovativnih metod, kot so ‘matching’ sistem, ‘coaching’, ‘gamification’ v izobraževalnem procesu ter ‘peer-to-peer’ učenje, kar se kaže tudi v odličnih rezultatih, ki jih projekt Made with Y dosega.

Prvi cikel odlična popotnica za nadaljevanje

V ciljih projekta Made with Y so v Zavodu Ypsilon predvideli, da bodo z izobraževanji in treningi okrepili kompetence vsaj 32 mladih ter jih pripravili na aktivno participacijo v družbi z redno zaposlitvijo ali odprtjem podjetja. S projektom so naslovili mlade iskalce zaposlitve, ki so prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje RS, študente in dijake v zadnjih letnikih, ki že aktivno iščejo službo ali mlade, ki so zaradi suficitarnosti poklica težje zaposljivi.

Matej Delakorda je povzel izzive, s katerimi se soočajo mladi iskalci zaposlitve: »Opazili smo veliko preizpraševanja, kaj želijo v življenju. Kadar pa mladi to že vedo, jim manjka karierni načrt, s katerim bi dosegli svoje cilje.«

V projekt Made with Y je trenutno vključenih 146 mladih in približno 50 podjetij, slednja se lahko projektu še vedno pridružijo. »Po prvem ciklu projekta smo izjemno zadovoljni z rezultati: izvedli smo 50 dni ali preko 565 ur aktivnosti za udeležence, zaposlitve pa priskrbeli že 24 mladim,« je na novinarski konferenci povedal Miha Žefran, direktor Zavoda Ypsilon. Poleg odličnih rezultatov jih k nadaljevanju dela spodbuja tudi pozitiven odziv tako predavateljev, ki so vodili treninge, delavnice in izobraževanja, kot tudi brezposelnih mladih in sodelujočih podjetij. V drugem ciklu projekta bodo še nadgradili metode dela, ponosni pa so predvsem na zares dobro pripravljen kurikulum in vrhunsko ekipo predavateljev in moderatorjev.

Inovativne metode Made with Y prinašajo dobre rezultate

 

Na novinarski konferenci v Orehovem gaju sta uspešno zgodbo delila tudi Peter Trček in Taša Ileršič. Peter je ustanovitelj in direktor podjetja Bitnik, ki se ukvarja s storitvami povezanimi s kripto valutami. Ker je bila Taša njegova prva zaposlena, se je v tistem času tudi sam srečaval s težavami pri iskanju kadrov: »Nisem znal dobro definirati, kaj točno potrebujem, ker je delovno mesto zelo razgibano. Na vključitev v projekt sem zato gledal tudi kot na prihranek časa.« Taša, mlada magistra ekonomije in psihologije, se je projektu pridružila ker jo je zanimalo, kakšne so zahteve delodajalcev. Med izobraževanji in treningi je že imela dobro definirane cilje, zato so jo z metodo matchinga v Zavodu Ypsilon hitro povezali s Petrom: »V kratkem času sem nabrala oprijemljiv in širok nabor znanj, projekt pa omogoča več prenosa znanja v prakso kot drugi programi, kjer je poudarek na teoriji.«

Žiga Vavpotič spodbuja mlade

Po novinarski konferenci bo mlade nagovoril Žiga Vavpotič, predsednik upravnega odbora Outfit7. Žiga Vavpotič, soustanovitelj Zavoda Ypsilon in pobudnik Simbioze, ki je svojo pot v korporativnem svetu začel v kadrovskem oddelku podjetja Outfit7, bo mladim svetoval glede iskanja zaposlitve v velikem podjetju in delil svoje izkušnje z razvojem projektov na področju iskanja talentov.

slika
3 leta ago Delodajalci , Mladi

Vabimo na zaključno konferenco prvega cikla projekta Made with Y

V Zavodu Ypsilon si prizadevamo za izboljšanje kompetenc mladih, ki vstopajo na trg dela. Zato smo v preteklem letu aktivno vključevali mlade v projekt Made with Y, s katerim smo jim omogočili inovativne treninge mehkih veščin, izboljšali njihov nastop na predstavitvi za delovno mesto in jih povezovali z vami, delodajalci.

Rezultate, dobre prakse in ključne ugotovitve projekta bomo predstavili na Zaključni konferenci prvega cikla projekta Made with Y, ki bo v sredo, 28. junija 2017, v Orehovem gaju v Ljubljani.

Dogodek bomo zaokrožili s pogovorom z gostom Žigom Vavpotičem, predsednikom upravnega odbora v podjetju Outfit7, ki bo z nami delil svoje poglede na ključne kompetence mladih ter trende na trgu dela. Več misli in mnenj o iskanju dela, kadrovskih in drugih temah pa si boste lahko izmenjali med pogostitvijo z mreženjem.

Vabimo vas, da se udeležite dogodka in popestrite skupni večer, ki ga bomo preživeli v družbi proaktivnih in perspektivnih mladih. Prosimo, da svojo udeležbo potrdite z rezervacijo vstopnice preko gumba PRIJAVA.



Agenda dogodka:

 • 15:30 – 16:00 Prihod in registracija
 • 16:00 – 16:45 Novinarska konferenca: Predstavitev rezultatov, dobrih praks in ključnih ugotovitev prvega cikla projekta Made with Y
 • 16:45 – 18:00 Organizirano profesionalno mreženje vseh deležnikov projekta Made with Y (mladi, izvajalci, delodajalci, itd.)
 • 18:00 – 18:15 Nagovor direktorja Zavoda Ypsilon, Miha Žefrana in vršilca dolžnosti direktorja Urada za mladino Republike Slovenije, Roka Primožiča
 • 18:15 – 19:30 Voden pogovor: Ključne kompetence in trendi na sodobnem trgu dela, Žiga Vavpotič, predsednik upravnega odbora Outfit7
 • 19:30 – 21:00 Pogostitev in mreženje vseh udeležencev konference

Pogovor z gostom bo vodil Andraž Šiler, strokovni direktor Zavoda Ypsilon. Dogodek bo potekal v slovenskem jeziku.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Upamo, da se kmalu srečamo v Orehovem gaju!

Ekipa Zavoda Ypsilon


slika

SMART matching z zaposlovalci

V ABC Hubu smo priredili dogodek SMART matching z zaposlovalci. Enak princip srečevanja z delodajalci bomo še naprej uveljavljali na projektu Made With Y. Če še vedno razmišljate, ali bi se udeležili katerega od naših matchingov, preverite, kako so se na dogodku počutili iskalci zaposlitve in kakšni so vtisi podjetij. Dogodek sta sooblikovala CEED Slovenija in SmartNinja. Hvala vsem za čudovito družbo in koristno preživet dan. Vsi smo se veliko naučili, spodaj pa vam predstavljamo izjave udeležencev dogodka.


 

slika
3 leta ago Mladi , Usposabljanja

Zaposlitveni Made with Y coaching

Zavod Ypsilon v tednu od 30. januarja do 3. februarja 2017 organizira skupinski zaposlitveni coaching (do 7 ljudi).

Razpisana sta dva termina (udeležite se samo enega):

 • Vsak dan od 9. do 12. ure v ABC Hubu, sejna soba 2 (spodnja etaža Emporiuma, BTC City)
 • Vsak dan od 13. do 16. ure v ABC Hubu, sejna soba 2 (spodnja etaža Emporiuma, BTC City)

Udeležite tistega termina, ki vam najbolj ustreza. Termine izberete vnaprej z izpolnitvijo prijavnega obrazca.

Kaj bomo počeli?

Na delavnici zaposlitvenega coachinga bomo individualno in skupinsko delali na vaših osebnih in poslovnih / projektih izzivih, ki so povezani z iskanjem zaposlitve.

Odgovorili bomo na vprašanja: Katere stvari vas najbolj ovirajo in kateri triki vam bodo pomagali, da boste svojo zaposlitev iskali na močan in karizmatičen način?

Znotraj coachinga bomo delali na vašem individualnem razvojnem načrtu. Na coaching pridite pripravljeni, saj bomo delali intenzivno. 🙂 To pomeni, da doma premislite in si zapišite vaše glavne notranje izzive, s katerimi se soočate pri iskanju zaposlitve. Se vidimo!

Kdaj?

Coachingi bodo potekali v tednu od 30.1 do 3.2. 2017 vsak dan v dveh terminih (prideš samo na enega na tisti dan ko lahko) od 9 do 12 ure in od 13 do 16 ure. Coachingi bodo v sejni sobi 2 v ABC Hubu.

Prijavi se zdaj!

Prijave na zaposlitveni coaching so odprte, a je število mest omejeno. Izpolni prijavni obrazec ali klikni na spodnji gumb PRIJAVA in se nam pridruži pri projektu Made with Y.

Na vseh aktivnostih programa Made with Y lahko brezplačno sodelujete mladi, ki izpolnjujete pogoje. 

Namen projekta Made with Y je dvig zaposljivosti in zaposlenosti mladih iskalcev zaposlitve od 15. do 30. leta. Aktivnosti, delavnice in izobraževanja programa Made with Y so brezplačni in so namenjeni mladim do 30. leta starosti, ki niso zaposleni s pogodbo o zaposlitvi (brezposelni, študenti, absolventi, iskalci zaposlitve).

Pogoj za sodelovanje pri aktivnostih projekta Made with Y je podpis dogovora o vključitvi v projekt Made with Y. S podpisom dogovora pridobite možnost sodelovanja v vseh nadaljnjih aktivnostih projekta.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Zato je treba izpolniti vprašalnik za mlade ter izjavo, da se vključujete v projekt financiran s strani prej navedenih ustanov.

Vso potrebno dokumentacijo lahko natisnete doma in jo prinesete s seboj na prvo aktivnost ali pa jo bomo skupaj uredili pred prvo aktivnostjo na lokaciji izvedbe aktivnosti.

Dokumente, ki so potrebi za vključitev v izobraževanje, najdete tule:

– Dogovor o vključitvi v projekt Made with Y
– Izjava udeleženca
– Vprašalnik za spremljanje podatkov

Za vprašanja glede delavnic, projekta in dogovora sem vam na voljo Miha Žefran na miha.zefran@ypsilon.si.

* Brezposelni, ki ste registrirani na ZRSZ se pri svojem osebnem svetovalcu pozanimajte za povračilo prevoznih stroškov. Na aktivnosti prejmete potrdilo o udeležbi.

** Pogoja za sodelovanje: Starost do 30 let in ne smete biti zaposleni (bodisi s pogodbo o zaposlitvi ali imeti S.P.). 

 

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa 2014-2020, prednostna os: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«; prednostna naložba: 8.2 »Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, vključno prek izvajanja jamstva za mlade«; specifični cilj: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.

 • Zavod Ypsilon, Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana (Acceleration Business City HUB)
 • info@ypsilon.si

© 2016 Zavod Ypsilon, za skupno prihodnost. Izdelava FlatPixel Studio. Made with Y. Vse pravice pridržane.