Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/madewithy/public_html/wp-content/themes/MadewithY/framework/tiger-profile/admin/pages/payment-inc/paypal-submit.php on line 11
POZOR: Aktualne finančne spodbude za spodbujanje zaposlovanja mladih – Made with Y
Meni
časi
 • Prijava
 • Registracija
slika

POZOR: Aktualne finančne spodbude za spodbujanje zaposlovanja mladih

V spodnji novici smo v ekipi projekta Made with Y povzeli ključne informacije aktualnih spodbud za zaposlovanje, ki jih delodajalci lahko izkoristite pri zaposlitvi novega sodelavca. Podrobnejše informacije o razpisih, ciljnih skupinah in pogojih lahko so objavljene na spletni strani Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije (rubrika delodajalci, podrubrika finančne spodbude).

Javni poziv: Trajno zaposlovanje mladih

Ključne informacije:

Javno povabilo vam omogoča subvencijo za zaposlitev mladih pred dopolnjenim 30. letom starosti, ki so vsaj 3 mesece prijavljeni med brezposelnimi in smo jih napotili k vam. Subvencija znaša 5.000 EUR za zaposlitev 40 ur na teden. Delovno razmerje mora biti za nedoločen čas.

Do kdaj se lahko prijavimo na ukrep?

Javno povabilo je odprto od 12. 4. 2017 od 10.00 in  najdlje do 31. 7. 2019 do 14.45, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb, oziroma do objave obvestila o zaprtju povabila zaradi razdelitve  razpoložljivih sredstev za posamezno regijo ali koledarsko leto.

Javno povabilo »Trajno zaposlovanje mladih« z vsemi informacijami je dostopno na tej povezavi.

Javni poziv: Zaposli me 2016/2017: 

Ključne informacije:

Javno povabilo vam omogoča subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki so dopolnili 30 let ali več, ustrezajo ciljnim skupinam programa in smo jih napotili k vam. Subvencija znaša od 5.000 do 7.000 EUR. Zaposlitev mora trajati vsaj 12 mesecev neprekinjeno.

Kdo so ciljne skupine ukrepa:

V zaposlitev s pomočjo subvencije bomo vključevali brezposelne, ki izpolnjujejo vsaj enega od naslednjih kriterijev:

 • so dopolnili 30 let ali več in so najmanj 12 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih,
 • so starejši od 50 let in so najmanj 6 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih,
 • so dopolnili 30 let ali več, imajo končano največ osnovno šolo (ISCED 2) in so najmanj 6 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih.

Do kdaj se lahko prijavimo na ukrep?

Javno povabilo je odprto od 3. 6. 2016 od 10.00, do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 31. 7. 2017 do 14.45, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb.

Javno povabilo »Zaposli me 2016/2017« z vsemi informacijami je dostopno na tej povezavi.

Javni poziv: Povračilo prispevkov delodajalcem na območjih z visoko brezposelnostjo:

S tem ukrepom vam omogočamo povračilo plačanih prispevkov delodajalca za novozaposlene sodelavce na območjih z visoko brezposelnostjo (Pokolpje, Maribor z okolico, Hrastnik, Radeče in Trbovlje). Povračilo lahko uveljavljate za zaposlitev brezposelnih iz ciljnih skupin ukrepa.

Kdo so ciljne skupine ukrepa?

Povračilo prispevkov lahko uveljavljate za zaposlitev osebe, ki je prijavljena med brezposelnimi in sodi v eno od naslednjih skupin:

 1. v preteklih šestih mesecih ni imela redno plačane zaposlitve ali
 2. je stara od 15 do 24 let ali
 3. ni dosegla stopnje srednjega strokovnega izobraževanja, srednjega poklicnega, tehniškega izobraževanja ali splošnega srednjega izobraževanja ali je v obdobju dveh let po zaključku rednega izobraževanja in še ni pridobila prve redne plačane zaposlitve ali
 4. je starejša od 50 let ali
 5. živi sama in ima enega ali več vzdrževanih članov, kar pomeni, da sama skrbi za enega ali več otrok, ki so mlajši od 26 let, če se redno šolajo, ali katere zakonec je brezposeln ali
 6. se bo zaposlila v dejavnosti (gospodarskem sektorju), v kateri je neravnovesje med spoloma za najmanj 25 odstotkov višje od povprečnega neravnovesja v vseh gospodarskih sektorjih v Republiki Sloveniji, ali
 7. je pripadnik etnične manjšine ali
 8. se šteje kot invalid v kvotnem sistemu invalidov.

Do kdaj se lahko prijavimo na ukrep?

Pogodba o zaposlitvi oseb, za katere boste uveljavljali povračilo prispevkov delodajalca, mora biti sklenjena v obdobju veljavnosti predpisov, ki omogočajo povračilo prispevkov:

 • Pokolpje – v obdobju od 21. 3. 2012 do 31. 12. 2020,
 • Maribor z okolico – v obdobju od 22. 6. 2013 do 31. 12. 2018,
 • Hrastnik, Radeče, Trbovlje – v obdobju od 27. 7. 2013 do 31. 12. 2020.

Javno povabilo »Povračilo prispevkov delodajalcem na območjih z visoko brezposelnostjo« z vsemi informacijami je dostopno na tej povezavi.

Vir: Spletne strani Zavoda za zaposlovanje (rubrika delodajalci, podrubrika finančne spodbude).

Vir fotografije.

Domov
 • Zavod Ypsilon, Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana (Acceleration Business City HUB)
 • info@ypsilon.si

© 2016 Zavod Ypsilon, za skupno prihodnost. Izdelava FlatPixel Studio. Made with Y. Vse pravice pridržane.