Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/madewithy/public_html/wp-content/themes/MadewithY/framework/tiger-profile/admin/pages/payment-inc/paypal-submit.php on line 11
Natečaj za nadgradnjo spletne platforme projekta Made With Y – Made with Y
Meni
časi
  • Prijava
  • Registracija
slika

Natečaj za nadgradnjo spletne platforme projekta Made With Y

Zavod Ypsilon izvaja projekt Made with Y, ki je bil pridobljen v okviru kandidiranja na javnem razpisu za »Spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposljivost 2016-2018«. V okviru projekta potekajo projektne aktivnosti in usposabljanja za mlade udeležence, za uspešno doseganje ciljev in KPI pa smo izdelali posebno spletno platformo za vključevanje mladih udeležencev in potencialnih delodajalcev po metodi igrifikacije in matching procesa.

Zavod Ypsilon zato vabi vse zainteresirane k prijavi na javni razpis za nadgradnjo in vzdrževanje spletne platforme projekta https://madewithy.si/.

Cilj javnega razpisa je pridobite ponudbe za nadgradnjo in vzdrževanje spletnega portala https://madewithy.si/ z naslednjimi elementi:

  • Nadgradnja sistema za gamification in grafičnega vmesnika za administratorje sistema.
  • Vzdrževanje strani in pregled pomanjkljivosti ter nadgradnja vtičnikov za normalno delovanje spletnih strani.
  • Uskladitev spletne strani z novo uredbo GDPR

Naročnik bo prejete ponudbe ocenil na podlagi načel gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti ter cenovne učinkovitosti. Z izbranim prijaviteljem bo naročnik sklenil pogodbo o sodelovanju, s katero se zavezuje izplačati znesek za izdelano spletno platformo, skladno s ponudbo izbranega prijavitelja.

Izbrani prijavitelj in naročnik se bosta o podrobnostih sodelovanja  uskladila naknadno.

Interesenti naj oddajo ponudbo z navedbo referenc, usposobljenosti za nadgradnjo spletne platofme in stroškovno specifikacijo ter predlogi za nadgradnjo obstoječe platforme bodisi na naslov manja.munda@ypsilon.si, po pošti na naslov ZAVOD YPSILON, ŠMARTINSKA CESTA 152, 1000 LJUBLJANA s pripisom za natečaj: »Vzdrževanja in nadgradnja Made with Y spletne platforme«.

Rok za oddajo ponudbe je 01. 08. 2018.

Prijavitelji bodo o rezultatih natečaja obveščeni predvidoma 02. 08. 2018.

Za dodatne informacije se obrnite na manja.munda@ypsilon.si

Uporabljena je moška oblika kot nevtralna oblika za moški in ženski spol.

 

 

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa 2014-2020, prednostna os: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«; prednostna naložba: 8.2 »Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, vključno prek izvajanja jamstva za mlade«; specifični cilj: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.

Oznak nismo našli!
Domov
  • Zavod Ypsilon, Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana (Acceleration Business City HUB)
  • info@ypsilon.si

© 2016 Zavod Ypsilon, za skupno prihodnost. Izdelava FlatPixel Studio. Made with Y. Vse pravice pridržane.