Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/madewithy/public_html/wp-content/themes/MadewithY/framework/tiger-profile/admin/pages/payment-inc/paypal-submit.php on line 11
Made with Y – Made with Y
Meni
časi
  • Prijava
  • Registracija

Namen projekta »Made with Y« je prek spodbujanja inovativnih oblik mladinskega dela z inovativnimi pristopi reševati problematiko brezposelnosti mladih in med mladimi spodbujati aktivno državljanstvo. Aktivnosti so usmerjene k dosegu dviga zaposljivosti in trajne zaposlenosti mladih med 15. in 29. letom ter dvigu stopnje aktivnega državljanstva. S široko partnersko mrežo organizacij iz različnih področjih delovanja predstavlja unikum ima zelo velik potencial na lokalni, regionalni in nacionalni ravni. Izvajalec projekta je Zavod Ypsilon, generator socialnih inovacij.

Cilji projekta Made with Y

  • Zagotoviti večjo zaposljivost in zaposlenost ciljne skupine mladih v organizacijah mladinskega sektorja in gospodarstvu.
  • S projektnimi aktivnostmi razvijati kompetence aktivnega državljanstva
  • Implementacija inovativnih pristopov na področju zaposlovanja mladih
  • Prenos dobrih praks med organizacijami, ki delujejo v mladinskem sektorju in s tem posledično okrepiti kompetence mladinskih delavcev.
  • Povezovanje z organizacijami iz različnih področij na temo izmenjave dobrih praks, možnosti skupnega razvoja ter izvajanja ustreznih storitev na področju mladinskega dela

Z aktivnostmi projekta želimo vsaj 32 mladih opolnomočiti, da se vključujejo v družbo, krepijo svoje kompetence ter se zaposlijo. Pri tem se nam zdi ključno prisluhniti in upoštevati potrebe mladinskih organizacij in podjetij – kakšen kader sploh potrebujejo? Zato smo projekt oblikovali tako, da usposabljanje in izobraževanje mladih uskladimo s potrebami organizacij, ki bodo te mlade zaposlili. Na tak način želimo vzpostaviti ‘win-win’ situacijo, tako z vidika zaposlovalca kot iskalca zaposlitve. Na tak način lahko ustvarjamo trajnostne zaposlitve, kar je eden od ključnih namenov projekta. Pri tem bi izpostavili, da bomo nadgradili obstoječe rešitve in jih dopolnili z inovativnimi pristopi kot so ‘matching’ sistem, coaching, ‘gamification’ v izobraževalnem procesu in ‘peer-to-peer’ učenje.

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa 2014-2020, prednostna os: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«; prednostna naložba: 8.2 »Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, vključno prek izvajanja jamstva za mlade«; specifični cilj: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.

  • Zavod Ypsilon, Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana (Acceleration Business City HUB)
  • info@ypsilon.si

© 2016 Zavod Ypsilon, za skupno prihodnost. Izdelava FlatPixel Studio. Made with Y. Vse pravice pridržane.