Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/madewithy/public_html/wp-content/themes/MadewithY/framework/tiger-profile/admin/pages/payment-inc/paypal-submit.php on line 11
Javni razpis za oblikovanje, pripravo na tisk, tiskanje in dostavo gradiv za projekt Made With Y – Made with Y
Meni
časi
  • Prijava
  • Registracija
slika

Javni razpis za oblikovanje, pripravo na tisk, tiskanje in dostavo gradiv za projekt Made With Y

Zavod Ypsilon izvaja projekt Made with Y, ki je bil pridobljen v okviru kandidiranja na javnem razpisu za »Spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposljivost 2016-2018«. V okviru projekta potekajo projektne aktivnosti in usposabljanja za mlade udeležence, za uspešno diseminacijo namena projektnih aktivnosti in izpolnjenih KPIjev, pa potrebujemo tako online komunikacijo kot tudi tiskane medije.

Zavod Ypsilon zato vabi vse zainteresirane k prijavi na javni razpis za oblikovanje in tisk materialov za diseminacijo rezultatov ter dejavnosti projekta.

Cilj razpisa je pridobiti ponudbe za naslednje storitve:

  • Tisk in oblikovanje brošur z rezultati projekta
  • Tisk in oblikovanje USB ključkov za virtualno diseminacijo rezultatov projekta
  • Tisk trajnostnih vrečk za razdelitev materialov Made With Y
  • Tisk in oblikovanje dodatnih materialov, ki bi po oceni naročnika pozitivno vplivali k prepoznavnosti projekta.

Naročnik bo prejete ponudbe ocenil na podlagi načel gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti ter cenovne učinkovitosti. Izbran prijavitelj bo po uspešni izvedbi javnega naročila izdal naročniku račun v dogovorjeni vrstnosti.

 

Izbrani prijavitelj in naročnik se bosta o podrobnostih sodelovanja  uskladila naknadno.

Interesenti naj oddajo ponudbo z navedbo referenc in stroškovno specifikacijo na naslov manja.munda@ypsilon.si, po pošti na naslov ZAVOD YPSILON, ŠMARTINSKA CESTA 152, 1000 LJUBLJANA s pripisom za javni razpis: »Oblikovanje in tisk materialov za projekt Made With Y«.

Rok za oddajo ponudbe je 02. 08. 2018.

Prijavitelji bodo o rezultatih natečaja obveščeni predvidoma 03. 08. 2018.

Za dodatne informacije se obrnite na manja.munda@ypsilon.si

Uporabljena je moška oblika kot nevtralna oblika za moški in ženski spol.

 

 

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa 2014-2020, prednostna os: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«; prednostna naložba: 8.2 »Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, vključno prek izvajanja jamstva za mlade«; specifični cilj: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.

Oznak nismo našli!
Domov
  • Zavod Ypsilon, Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana (Acceleration Business City HUB)
  • info@ypsilon.si

© 2016 Zavod Ypsilon, za skupno prihodnost. Izdelava FlatPixel Studio. Made with Y. Vse pravice pridržane.